PREDAJ • PRENÁJOM • KÚPA

V oblasti slovenských nehnuteľností má K CERO INVEST, ktorý je členom skupiny K CERO group (tradičná slovenská firma K CERO bola založená v roku 1988 a počas celej - doteraz 29 ročnej histórie vlastnená jediným slovenským vlastníkom), vo svojom vlastnom portfóliu veľa zaujímavých investičných celkov, pozemkov alebo budov. Časť z portfólia K CERO INVEST je predstavená na tomto webovom portáli.

Prevažnú väčšinu nehnuteľností tvoria zaujímavé investičné celky, určené na zastavania a vhodné pre investorov (developerov) s cieľom vytvoriť dodatočnú pridanú hodnotu z titulu ďalšieho rozvoja územia. V neposlednom rade K CERO INVEST vlastní niekoľko polyfunkčných budov vo viacerých regionálnych mestách Slovenska.

Okrem tých, ktoré sú konkrétne predstavené na tomto webovom portáli, si zaslúžia pozornosť aj zaujímavé pozemky v oblasti Liptova - Nízke Tatry alebo v oblasti Západných Tatier, ktoré sú vhodné ako lokalita na rezidenčné bývanie, poskytujú možnosti rekreácie, liečebných pobytov, turistiky a mnoho ďalších možností relaxu.


an image an image