NITRA - pozemok o výmere 8812 m2

Lokalizácia: hraničí s hlavnou cestou na Štúrovej ulici v širšom centre mesta, mestská časť Nitra


an image

Analýza polohy

Atraktívny pozemok do tvaru obdĺžnika hraničí s hlavnou cestou na Štúrovej ulici v širšom centre mesta v celkovej výmere 8812 m2 (parc. č. 8047/1 - 8130 m2, parc. č. 8047/5 - 58 m2, parc. č. 8047/6 - 14 m2, parc. č. 8048 - 34 m2, parc. č. 8049 - 576 m2). Na pozemku je vybudovaná nová trafostanica s rezervou elektrického príkonu 100 kW, stavebná prípojka vody a dve prípojky definitívnej kanalizácie.

Na zástavbu tohto pozemku je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia pre výstavbu viacúčelovej budovy s vydaným stavebným povolením (možný sklad, výrobné priestory, obchodné priestory, administratíva, služby). Na pozemku bol vykonaný geologický prieskum a výškopisné a polohopisné zameranie.

Mapa

an image an image an image

Poloha okolitých OC:

an image

Interaktívna mapa:


V bezprostrednom susedstve s pozemkom sú situované významné investície obchodných reťazcov: Hypermarket TESCO, OC Galéria, ASKO dom s nábytkom, Merkury Market.

Analýza využiteľnosti

Vzhľadom na veľkú a nezastavanú plochu areálu je tento v budúcnosti možný využiť na výstavbu priemyselného, obchodného alebo administratívneho charakteru s možnými parkovacími plochami a príslušenstvom. V zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie mesta Nitry je pozemok využiteľný pre vybavenosť a doplnkovo priemyselnú výrobu s charakterom voľnej uličnej zástavby do 4 nadzemných podlaží.
Lokalita je klasifikovaná ako veľmi zaujímavá z hľadiska jej polohy a využitia.

Kópia z katastrálnej mapy

an image

Potrebujete viac informácií?

V prípade potreby podrobnejších informácií, neváhajte prosím a vyplňte nasledúci formulár. Na Vaše otázky budeme odpovedať v čo najkratšom čase. Prosíme o vyplnenie všetkých položiek.

Subjekt:


Správa:


Meno odosielateľa:


Email odosielateľa: