NITRA - súbor pozemkov o výmere 280 705 m2

Lokalizácia: širšie centrum Nitry, priamo pri rýchlostnej komunikácii smer BA - BB, časť Zobor, Šindolka


an image

Analýza polohy

Súbor atraktívnych pozemkov v celkovej výmere 280 705 m2 sa nachádza v tesnej blízkosti križovania rýchlostnej komunikácie R1 Bratislava - B. Bystrica s napojením komunikácie I. triedy - smer Topoľčany. Súbor pozemkov sa nachádza na úpätí najluxusnejšej oblasti bývania v Nitre - časť Zobor. Od centra mesta je vzdialený 2 km a priamo susedí s priemyselným parkom Sever, obsadený 12 významnými investíciami: Foxconn (býv. SONY), Visteon, Farguell, Steep Plast...

V súbore sa nachádzajú pozemky:

 • pozemok č. 1, výmera: 73 017 m2

 • pozemok č. 2, výmera: 22 225 m2

 • pozemok č. 3, výmera: 25 263 m2

 • pozemok č. 4, výmera: 24 626 m2

 • pozemok č. 5, výmera: 71 621 m2

 • pozemok č. 6, výmera: 63 953 m2

Podrobný popis

 • Pozemok č. 1 - je prístupný z cestnej komunikácie Nitra - Topoľčany a jeho okrajom je zrealizovaná nová tlaková kanalizácia, z ktorej je vyvedená kvalifikovaná prípojka. V blízkej budúcnosti bude v rovnakej trase vybudované nové vodovodné prepojenie DN200

 • Pozemok č. 2 - je situovaný na vnútornom oblúku rýchlostnej komunikácie BA - BB

 • Pozemok č. 3 - nachádza sa nad cestnou komunikáciou smer Topoľčany a v jeho susedstve je investícia firmy Araver - autosalón a auto-servis BMW, AUDI a VW. Pozemok má dobré komunikačné napojenie z verejnej komunikácie. Okrajom pozemku je vybudovaná nová tlaková kanalizácia, z ktorej sú na pozemok vybudované 2 napojenia

 • Pozemok č. 4 - je lokalizovaný vedľa rýchlostnej komunikácie BA-BB medzi čerpacou stanicou Slovnaft a spomínanými autosalónmi Araver

 • Pozemok č. 5 - je pokračovaním pozemku č. 1 v smere na obec Dražovce. V spojení s pozemkom č. 1 je ideálnym pre investíciu veľkého rozsahu

 • Pozemok č. 6 - tvorí ucelené územie, ktoré je podľa schváleného územného plánu mesta Nitry určené na zástavbu pre účely bývania. Z pohľadu lokalizácie ide o najatraktívnejšie pozemky v Nitre pre daný účel, s krásnym výhľadom na nitriansky hrad a panorámu mesta Nitra. Z pohľadu napojenia na IS sú cca v strede daného územia vyústené prípojky kanalizácie, vody a plynu a pre územie je postavená nová transformačná stanica. Centrálny prístup k pozemku je priamo z Kláštornej ulice, pričom ďalší prístup je možný z Dolnohorskej ulice

Mapa

an image an image an image

Interaktívna mapa:


Analýza využiteľnosti

V zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie mesta Nitra sú tieto pozemky určené k realizácii komplexnej zástavby pre účely vybavenosti, doplnkovo pre účel bývania a výstavby do výšky 6 nadzemného podlažia (výstavba showroom-ov, bytov, hotelov...)

Orientačná mapa

an image

Potrebujete viac informácií?

V prípade potreby podrobnejších informácií, neváhajte prosím a vyplňte nasledúci formulár. Na Vaše otázky budeme odpovedať v čo najkratšom čase. Prosíme o vyplnenie všetkých položiek.

Subjekt:


Správa:


Meno odosielateľa:


Email odosielateľa: