NITRA - pozemok o výmere 6 366 m2

Lokalizácia: hraničí s hlavnou cestou na Novozámockej ulici v širšom centre mesta, mestská časť Krškany


an image

Analýza polohy

Atraktívny pozemok tvaru písmena „L“ hraničí s hlavnou cestou na Novozámockej ulici v Nitre (smer Nové Zámky, Komárno) v širšom centre mesta v celkovej výmere 6 366 m2:
parcela č. 748/66 - 165 m2
parcela č. 748/67 - 1194 m2
parcela č. 748/68 - 1246 m2
parcela č. 748/69 - 258 m2
parcela č. 748/70 - 290 m2
parcela č. 748/81 - 885 m2
parcela č. 748/82 - 603 m2
parcela č. 748/83 - 1319 m2
parcela č. 748/84 - 406 m2

V okolí je sústredená prevažná časť podnikateľských subjektov obchodu a služieb v priemyselnej oblasti a v susedstve s pozemkom sú situované významné investície: Dynamik (stavebniny), HM Cars (autosalón), Herman STEEL, atď.

Mapa

an image an image an image

Interaktívna mapa:


Analýza využiteľnosti

Vzhľadom na veľkú a nezastavanú plochu pozemku je možné ho v budúcnosti využiť na výstavbu priemyselného, obchodného alebo administratívneho charakteru s možnými parkovacími plochami a príslušenstvom. V zmysle schválenej územno-plánovacej dokumentácie mesta Nitry je predmetná lokalita určená pre priemyselnú alebo akúkoľvek inú výstavbu.

Lokalita je klasifikovaná ako veľmi zaujímavá z hľadiska jej polohy a využitia.

Kópia katastrálnej mapy

an image

Potrebujete viac informácií?

V prípade potreby podrobnejších informácií, neváhajte prosím a vyplňte nasledúci formulár. Na Vaše otázky budeme odpovedať v čo najkratšom čase. Prosíme o vyplnenie všetkých položiek.

Subjekt:


Správa:


Meno odosielateľa:


Email odosielateľa: