BANSKÁ BYSTRICA - ZVOLEN - parcela „C“ o výmere 190 924 m2

obec Badín, pozemok je určený na zastavanie


an image

Poloha a región

Areál s pozemkom parc. č. 1298/1 o výmere 190 924 m2, je vedený v Katastri nehnuteľností na Liste vlastníctva č. 3048 ako ostatná plocha aj s oplotením na hranici pozemku, situovaný v blízkosti letiska Sliač (3 km) a obce Vlkanová, priamo medzi mestami Zvolen (10 km) a krajského mesta Banská Bystrica (6 km). V tesnej blízkosti leží štátna cesta č. 69 zo smeru Sliač - Banská Bystrica, rovnako aj zjazd z rýchlostnej komunikácie R1 (4 km), kúpele Sliač (6 km), Kováčová a golfové ihrisko. Na východnej strane susedí s riekou Hron. Areál je vybavený elektrickými rozvodmi a rozvodom vody, po celom obvode je oplotený, v jeho centre sa nachádza trafostanica a má vybudovanú cestnú komunikáciu.

V blízkosti sú plánované investície v súvislosti s rozvojom letiska Sliač a technologických parkov so zámerov vytvorenia súmestia Zvolen - Banská Bystrica.

Mapa

an image an image an image

Interaktívna mapa:


Analýza využiteľnosti

Celé územie je z hľadiska územného plánu určené na zastavanie. Podľa schváleného územného plánu obce (2012/10) je možná využiteľnosť areálu na priemyselnú výrobu a sklady, vyššia občianska vybavenosť. Zastaviteľnosť pozemku je stanovená na 70%, počet nadzemných podlaží od 7 do 10 v závislosti od umiestnenia stavby na pozemku.

Vzhľadom na veľkorysú nezastavanú plochu areálu je tento v budúcnosti možné využiť na výstavbu priemyselného, logistického, obchodného alebo administratívneho charakteru, s možnými parkovacími plochami a príslušenstvom. Lokalita je klasifikovaná ako veľmi zaujímavá z hľadiska jej polohy a možností využitia.

Kópia katastrálnej mapy

an image

Potrebujete viac informácií?

V prípade potreby podrobnejších informácií, neváhajte prosím a vyplňte nasledúci formulár. Na Vaše otázky budeme odpovedať v čo najkratšom čase. Prosíme o vyplnenie všetkých položiek.

Subjekt:


Správa:


Meno odosielateľa:


Email odosielateľa: